Plantilla:An.A-SOB.v.conj.*ar


Aragonés d'as balles d'o Sobrarbe En negreta ras pardicularidaz que el fan diferent dera norma
Son as balles altas d'o Sobrarbe: Broto, A Solana de Burgasé, Bió, Fanlo, e Puértolas.
Formas no presonals
simples compuestas
Infinitibo Formas antigas (1) {{{1}}}are abere {{{1}}}ato
Formas mudernas (2) {{{1}}}ar aber {{{1}}}ato
(1) Formas antigas que no s'han puesto decumentar dillá de finals d'o S. XIX
(2) Formas produixitas per a enfluyenzia d'o castellano, autualment mayoritarias.
Cherundio {{{1}}}ando abendo {{{1}}}ato
Partizipio Xordas interbocalicas (1) {{{1}}}ato {{{1}}}ata {{{1}}}atos {{{1}}}atas
Sonoras interbocalicas (2) {{{1}}}au {{{1}}}ada {{{1}}}aus {{{1}}}adas
(1) Formas orichinals proprias de l'aragonés, autualment en rezesión.
(2) Formas propeziatas per enfluyenzia d'o castellano, autualment mayoritarias.
Formas presonals
Numero singular plural
Presona primera segunda terzera primera segunda terzera
Modo endicatibo yo él - ela (él/ella) nusaltros/as busaltros/as els - elas (ellos/as)
Tiempos simples Present d'endicatibo {{{1}}}o {{{1}}}as {{{1}}}a {{{1}}}amos {{{1}}}az {{{1}}}an
Imperfeuto d'endicatibo {{{1}}}abe {{{1}}}abas {{{1}}}aba {{{1}}}ábanos {{{1}}}abaz {{{1}}}aban
Pasato d'endicatibo (sintetico) {{{2}}}é {{{1}}}ores (distendita)
{{{2}}}és (tonica)
{{{1}}}ore (distendita)
{{{1}}}ó (tonica)
{{{2}}}emos {{{2}}}ez {{{1}}}oron (distendita)
{{{1}}}ón (tonica)
Futuro {{{1}}}aré {{{1}}}arás {{{1}}}ará {{{1}}}aremos {{{1}}}arez {{{1}}}arán
Condizional {{{1}}}arí {{{1}}}arías {{{1}}}aría {{{1}}}arinos {{{1}}}aríaz {{{1}}}arían
Tiempos compuestos Pasato perfeuto he {{{1}}}ato has {{{1}}}ato ha {{{1}}}ato emos {{{1}}}ato ais {{{1}}}ato han {{{1}}}ato
Pluscuamperfeuto abe {{{1}}}ato ebas {{{1}}}ato eba {{{1}}}ato ébanos {{{1}}}ato ebaz {{{1}}}ato eban {{{1}}}ato
Pasato anterior (sintetico) abié {{{1}}}ato abiores {{{1}}}ato (d)
abiés {{{1}}}ato (t)
abiore {{{1}}}ato (d)
abió {{{1}}}ato (t)
abiemos {{{1}}}ato abiorez {{{1}}}ato abioron {{{1}}}ato (d)
abión {{{1}}}ato (t)
Futuro perfeuto abré {{{1}}}ato abrás {{{1}}}ato abrá {{{1}}}ato abremos {{{1}}}ato abrez {{{1}}}ato abrán {{{1}}}ato
Condizional perfeuto abrí {{{1}}}ato abrías {{{1}}}ato abría {{{1}}}ato abrinos {{{1}}}ato abríaz {{{1}}}ato abrían {{{1}}}ato
Modo subchuntibo yo él - ela (él/ella) nusaltros/as busaltros/as els - elas (ellos/as)
Tiempos simples Present de Subchuntibo {{{2}}}e {{{2}}}es {{{2}}}e {{{2}}}emos {{{2}}}ez {{{2}}}en
Imperfeuto de Subchuntibo {{{1}}}ás {{{1}}}ases {{{1}}}és {{{1}}}ásenos {{{1}}}asez {{{1}}}asen
Tiempos compuestos Pasato perfeuto de Subchuntibo aiga {{{1}}}ato aigas {{{1}}}ato aiga {{{1}}}ato aigamos {{{1}}}ato aigaz {{{1}}}ato aigan {{{1}}}ato
Pluscuamperfeuto de Subchuntibo ese {{{1}}}ato eses {{{1}}}ato ese {{{1}}}ato ésenos {{{1}}}ato ésez {{{1}}}ato esen {{{1}}}ato
Imperatibo - él - ela (él/ella) nusaltros/as busaltros/as els - elas (ellos/as)
Present d'Imperatibo {{{1}}}a {{{1}}}ais